PROGOLD AMMONIAK -15%

ProGold Ammoniak <15% is een geschikt middel voor het schoonmaken en ontvetten van schilderwerk, ruiten, spiegels tegels e.d.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de
verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Draag beschermende handschoenen. Draag beschermende kleding. Draag oog- of
gelaatsbescherming. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Inademing van damp vermijden.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. NA INSLIKKEN: De
mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het
haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. BIJ
CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten
verpakking bewaren.
€ 10,60
Inclusief belasting

EAN: 8715854002248

1-8 dagen
Aantal
Op voorraad

About shop: Topverf
Products: 628
Followers: 2
Shop rating:
(2)
Date created: 19-08-2021
Products sold: 16
Contact shop
help_outlineAsk about product
PROGOLD AMMONIAK -15%

PROGOLD AMMONIAK -15%

 

account_circleSend to a friend
PROGOLD AMMONIAK -15%

PROGOLD AMMONIAK -15%

ProGold Ammoniak <15% is een geschikt middel voor het schoonmaken en ontvetten van schilderwerk, ruiten, spiegels tegels e.d.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de
verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Draag beschermende handschoenen. Draag beschermende kleding. Draag oog- of
gelaatsbescherming. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Inademing van damp vermijden.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. NA INSLIKKEN: De
mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het
haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. BIJ
CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten
verpakking bewaren.

 

redeem
By buying this product you can collect up to 1 loyalty point . Your cart will contain total 1 point that can be converted into a voucher of € 0,10 .


De laatste keer dat dit product werd toegevoegd aan een winkelwagen: 21-03-2022

ProGold Ammoniak <15% is een geschikt middel voor het schoonmaken en ontvetten van schilderwerk, ruiten, spiegels tegels e.d.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de
verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Draag beschermende handschoenen. Draag beschermende kleding. Draag oog- of
gelaatsbescherming. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Inademing van damp vermijden.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. NA INSLIKKEN: De
mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het
haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. BIJ
CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten
verpakking bewaren.
180350
500 Items
Nieuw
Commentaar (0)

16 andere producten in dezelfde categorie:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Use your own text.